понедељак, 16. септембар 2019.

ПРОМЕНЉИВО (НЕРАВНОМЕРНО) ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ


      Гледајући прву слику уочавамо колону аутомобила, која се креће по правом путу. Неки од аутомобила, можемо рећи се креће сталном брзином, што значи да за исте временске интервале, прелази једнаке дужине пута.Посматрајмо другу и трећу слику. На другој слици видимо колону возила, која се крећу одређеном брзином. Не бисмо погрешили ако бисмо рекли да се крећу сталном брзином. Возачу, последњег аутомобила у колони се жури и он креће са претицањем колоне. Да би претекао колону возила шта мора да уради?ЗАКЉУЧАК: Возач последњег аутомобила у колони, ако се кретао сталном брзином, да би претекао колону возила мора да повећа брзину кретања аутомобила. Брзина аутомобила ће се променити и возач ће прећи већу дужину пута.Мотоциклиста, који се нашао на узбрдици, мораће да промени брзину кретања, мораће да је повећа,  како би савладао успон.Посматрајмо бициклисту који вози бицикл


Бициклиста током вожње мења брзину кретања у зависности да ли се креће узбрдо, по равном или низбрдо. Када се умори, он се заустави да се одмори.У свакодневном животу видимо да има много примера кроз које се испољава промена брзине при кретању. Рекли смо да је кретање промена положаја тела у простору, за одређено време. Значи сам појам кретања је везан за промену брзине тела. Бициклиста се одмара и када започиње кретање, он мења брзину, када вози низ падину или уз успон, он мења свој положај и брзину.....Кретање при коме тело мења брзину, назива се променљиво или неравномерно кретање. 


Бициклиста је прешао 3000 метара за  20 минута. Коликом се он брзином кретао?Знамо да се бициклиста током вожње одмарао, да је возио узбрдо и по равном, што значи да је током тих 3000 метара  пута, мењао брзину кретања. Не можемо рећи да се кретао сталном брзином

Посматрајмо његово кретање

пређени пут
време
вожња узбрдо  s = 800m
t = 6 минута
Одмор   s = 0m
t = 4 минута
вожнја по равном  s=1400m
t = 8 минута
вожња низбрдо  s=800m
t = 2 минутаНа основу података из таблице, можемо рећи да је кретање бициклисте променљиво. Не можемо рећи да је он возио бициклу сталном брзином, јер из приложеног видимо да је за различите интервале времена прелазио различите или исте дужине пута.Можемо да говоримо да је бициклиста пут од 3000 метара за 20 минута прешао возећи средњом брзином.

Како ћемо израчунати средњу брзину?Да би израчунали средњу брзину пута морамо знати укупан пут који је бициклиста прешао и укупно време које је провео на путу.Током вожње бициклиста је за одређене временске интервале прелазио одређене интервале, односно деонице пута.Провери стечено знање тако што ћеш допунити следеће реченице

1. Средња брзина је количник _________пређеног пута и       протеклог ____________.Основна мерна јединица је ___2.  Формула за израчунавање средње брзине је __ , при чему је Δs  _______________а , Δt ________________3.  Кретање при коме тело у једнаким временским интервалима прелази различите дужине__________ или за различите временске___________ прелази једнаке


       __________ пута, назива се _________________________